Monday, October 18, 2010

A sad song

Có đôi

Con chim có đôi

Con ong có hoa

Hai người yêu nhau tìm câu hò hẹn

Trên đời em chẳng có anh

Đi đâu mãi đi

Con suối về sông

Con sông về biển

Biển bát ngát em chẳng có anh

Không anh đêm buồn lắm

Không anh đêm dài lắm

Đêm

Ôm đêm em thổn thức

Thương em đêm thổn thức

Thương

Thương hàng cây xơ xác

Thương vầng trăng xơ xác

Môi em khát cháy

Em muốn trời xanh kia biến tan thành dòng nước mát

Em muốn trái đất xanh biến tan thành gió hát

Gió hát tình yêu em hóa thân vào sỏi đá

Để giữ chân anh

Để mãi bên anh

Em muốn trời xanh kia biến tan thành dòng nước mát

Em muốn trái đất xanh biến tan thành gió hát

Gió hát tình yêu em hóa thân vào sỏi đá

Để giữ chân anh

Để mãi bên anh

Em chẳng có anh.